Raportari Financiare 2019 - 2020 - 2021

B1.a.RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

B1.b.SCRISOARE DE CONFIRMARE

B2.INVESTIA FINANCE_Situatii financiareNote_31.12.2020

B3.declaratie_CM

B4.Raport audit 2020 semnat_INVESTIA

Comunicat raport anual Semnat

Calendar Financiar 2021

Raportari anuale financiare 2020

Raport semestrial Investia Finance 30.06.2019

Raport anual Investia Finance 2019

Raport anual Investia Finance 2018